39 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΩΡΤΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

30 Απρ 2013

ΨΗΦΙΣΜΑ

Στην Αθήνα σήμερα 28 Απριλίου 2013, ημέρα Κυριακή, οι αντιπρόσωποι ίων Φορτοεκφορτωτικών Σωματείων Λιμένων και Ξηράς όλης της χώρας, οι οποίοι συμμετείχαν στην Γενική Συνέλευση του 39ου Καταστατικού Πανελλαδικού Κλαδικού Συνεδρίου, εξέτασαν διεξοδικά το σύνολο των θεμάτων και προβλημάτων που απασχολούν τον κλάδο και αποφάσισαν ομόφωνα να διεκδικήσουν από τους αρμόδιους Κυβερνητικούς παράγοντες και να απαιτήσουν την άμεση λύση και ρύθμιση των ακόλουθων.
1.     Την ανασύνταξη και επαναδημοσίευση των προβλεπόμενων από τον νόμο 4093/12 Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που αφορούν: α) Στην σύσταση του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών β) Στην εκπαίδευση των νεοεισερχόμενων στον κλάδο σύμφωνα με το πιστοποιημένο από τον Ε.0.Π.Π.Ε.Π. Επαγγελματικό Περίγραμμα της Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος, όπως είναι διατυπωμένες στο σχέδιο που έχει υποβάλει η Ο.Φ.Ε..
2.     Την σύνταξη και δημοσίευση των προβλεπόμενων από τον νόμο 4093/12 Κανονισμών Εργασίας, σύμφωνα με τα σχέδια που έχει καταθέσει στο αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, η Ομοσπονδία Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος.
3.     Την σύνταξη και δημοσίευση της Απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας Αιγαίου και Νήσων, που προβλέπεται από τον νόμο 4093/12, σύμφωνα με τις προτάσεις που έχει υποβάλλει η Ο.Φ.Ε.
4.     Την διατήρηση της ασφάλισης των φορτοεκφορτωτών, όπως προβλέπεται από τα Κεφάλαια Η' και Γ του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ.
5.     Την ανάθεση στις Λιμενικές Αρχές και τις Επιθεωρήσεις Εργασίας, του ελέγχου της τήρησης και εφαρμογής των νέων περί φορτοεκφορτώσεων διατάξεων.
6.     Την αξιοποίηση του Κεφαλαίου του Λ.Π.Φ.Α., σύμφωνα με την πρόβλεψη διατάξεως του νόμου 4093/12.
7.     Την πρόβλεψη κυρώσεων για παράβαση των παραρτημάτων I και II, σχετικά με τον διαχωρισμό των εργασιών του μητρώου Α' και εκείνων του μητρώου Β'.
8.     Την συνέχιση ισχύος της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπει την εφάπαξ επιδότηση των υποαπασχολούμενων φορτοεκφορτωτών κατά τον μήνα Μάρτιο από τον ΟΑΕΔ και την βελτίωσή της με μία ακόμη ίδια επιδότηση κατά τον μήνα Σεπτέμβριο του κάθε έτους.
9.     Την επέκταση των επιδοτήσεων από τον ΟΑΕΔ για τους εποχιακά εργαζόμενους και στους υποαπασχολούμενους φορτοεκφορτωτές, η μηνιαία ασφαλιστική κάλυψη των οποίων είναι μικρότερη των 15 ημερών.
10.  Την έκδοση Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας Αιγαίου και Νήσων, για τον καθορισμό αμοιβής της αχθοφορικής εργασίας και την είσπραξή της επί των εκδιδόμενων εισιτηρίων των πλοίων για χις γραμμές του εξωτερικού.
11.  Την επιστροφή στα Κεφάλαια Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών, της παρανόμως παρακρατηθείσης προσόδου από την Τράπεζα της Ελλάδος.
12.  Την πρόβλεψη παροχής οικονομικών ενισχύσεων στον Κανονισμό Λειτουργίας του Ενιαίου ΚΑΦ, από τα επί μέρους Κεφάλαια κάθε κατηγορίας, στους δικαιούχους τους φορτοεκφορτωτές.
13.  Την συνέχιση της συμμετοχής εκπροσώπου των λιμενεργατών, στα Διοικητικά Συμβούλια των Οργανισμών Λιμένων και τα Λιμενικά Ταμεία.
14.  Την επιδότηση από προγράμματα του ΕΣΠΑ για την δια βίου εκπαίδευση των Φορτοεκφορτωτών Λιμένων και Ξηράς, μέσω του Ινστιτούτου της Ομοσπονδίας.
15.  Την άνευ προϋποθέσεων διανομή του συνολικού ποσού κάθε ειδικού κεφαλαίου του ΕΚΑΦ, στους δικαιούχους του, σε περίπτωση διάλυσης της κατηγορίας.
16.  Την πλήρη εξασφάλιση του Λιμενεργατικού προσωπικού, στις περιπτώσεις παραχωρήσεων σε ιδιώτες εμπορικών λιμένων.
17.  Την διατήρηση του λιμένα Σταυρού θεσσαλονίκης ως εμπορικού, και την κατάργηση της απόφασης απαγόρευσης των φορτοεκφορτώσεων κατά τους θερινούς μήνες.
18.  Την απευθείας ανάθεση της φύλαξης των λιμενικών χώρων στους λιμενεργάτες, θεωρουμένων ως προσωπικό του λιμένα, όπως προβλέπετε από τον σχετικό νόμο.
19.  Την παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας, για την αποζημίωση των λιμενεργατών Τσιμέντων Χαλκίδας, σε περίπτωση παύσης λειτουργίας του εργοστασίου.
20 Την διατήρηση και χρησιμοποίηση των λιμενεργατών του
εργοστασίου ΣΕΛΜΑΝ κατ' αποκλειστικότητα, σε όλες τις φορτοεκφορτώσεις πλοίων, και την απαγόρευση ανάθεσης εργασιών, άσχετων προς την λιμενεργασία.
21. Την διατήρηση των λιμένων Πειραιά και Θεσσαλονίκης κάτω από τον ισχύοντα και σήμερα δημόσιο χαρακτήρα τους.
Οι αντιπρόσωποι των Σωματείων μελών της Ομοσπονδίας που μετέχουν στο σημερινό συνέδριο εξουσιοδοτούν την μέλλουσα να εκλεγεί Διοίκηση, να επιδώσει το παρόν ψήφισμα στους αρμόδιους για κάθε θέμα κυβερνητικούς παράγοντες και να διεκδικήσει δυναμικά την άμεση λύση και ρύθμιση, όλων των αναφερόμενων θεμάτων, δηλώνοντας ότι ο κλάδος σύσσωμος θα συμπαρίσταται σε κάθε ενέργεια και κινητοποίηση της Ομοσπονδίας, που θα αφορά την διεκδίκηση των αναφερόμενων στο παρόν ψήφισμα θεμάτων.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 39ουΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ       ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Share on :

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright © 2015 ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΕΣ
Distributed By My Blogger Themes | Design By Herdiansyah Hamzah